Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
zagmatwana sieć ewolucyjnych przemian sposobów życia ukazuje, jak w miarę
rozwoju złożoności świata żywego pogłębiała się rozbieżność pomiędzy klasyfikacją organizmów opartą na ich filogenezie a klasyfikacją ekologiczną sposobów życia.
Rozbieżność pomiędzy genealogicznym pokrewieństwem a podobieństwem ekologicznym
narastała stopniowo, poczynając już od kambru. Im młodsze geologicznie ekosystemy, tym niższej rangi jednostek taksonomicznych trzeba użyć do opisania stosunków ekologicznych w ich obrębie. Przy opisywaniu nowoczesnych zbiorowisk morskich paleoekolodzy odwołują się więc raczej do innego systemu klasyfikacji organizmów dennych: do podziału na grupy pokarmowe. Kryterium podziału bywa sposób odżywiania, stosunek do powierzchni osadu czy sposób lokomocji. W tym rozdziale była mowa o osiadłych filtratorach
zagmatwana sieć ewolucyjnych przemian sposobów życia ukazuje, jak w miarę <br>rozwoju złożoności świata żywego pogłębiała się rozbieżność pomiędzy klasyfikacją organizmów opartą na ich filogenezie a klasyfikacją ekologiczną sposobów życia.<br>Rozbieżność pomiędzy genealogicznym pokrewieństwem a podobieństwem ekologicznym <br>narastała stopniowo, poczynając już od kambru. Im młodsze geologicznie ekosystemy, tym niższej rangi jednostek taksonomicznych trzeba użyć do opisania stosunków ekologicznych w ich obrębie. Przy opisywaniu nowoczesnych zbiorowisk morskich paleoekolodzy odwołują się więc raczej do innego systemu klasyfikacji organizmów dennych: do podziału na grupy pokarmowe. Kryterium podziału bywa sposób odżywiania, stosunek do powierzchni osadu czy sposób lokomocji. W tym rozdziale była mowa o osiadłych filtratorach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego