Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
wyjściowy X* na rzędnej. Tak jak na rys. 1 i 3, długookresowa krzywa transformacji jest oznaczona jako X*Z2, zaś krótkookresowa krzywa transformacji jako , punkt xC oznacza krótkookresową, a punkt XC oznacza długookresową równowagę zliberalizowanej gospodarki zamkniętej. Odpowiadają one punktom . Ceny na rynkach światowych oznaczone są liniami . By uniknąć nieciekawej taksonomii zbadajmy przypadek, w którym zaraz po liberalizacji ujawnia się niedobór produktów konsumpcyjnych, co powoduje import produktów B, zaś na dłuższą metę nasz kraj ma względną przewagę właśnie w produktach sektora B. Innymi słowy, światowe ceny B są stosunkowo niższe, niż w krótkookresowej równowadze dopiero co zliberalizowanej, lecz jeszcze zamkniętej gospodarki
wyjściowy X* na rzędnej. Tak jak na rys. 1 i 3, długookresowa krzywa transformacji jest oznaczona jako X*Z2, zaś krótkookresowa krzywa transformacji jako <gap>, punkt x<hi rend="upper">C</> oznacza krótkookresową, a punkt X<hi rend="upper">C</> oznacza długookresową równowagę zliberalizowanej gospodarki zamkniętej. Odpowiadają one punktom <gap>. Ceny na rynkach światowych oznaczone są liniami <gap>. By uniknąć nieciekawej taksonomii zbadajmy przypadek, w którym zaraz po liberalizacji ujawnia się niedobór produktów konsumpcyjnych, co powoduje import produktów B, zaś na dłuższą metę nasz kraj ma względną przewagę właśnie w produktach sektora B. Innymi słowy, światowe ceny B są stosunkowo niższe, niż w krótkookresowej równowadze dopiero co zliberalizowanej, lecz jeszcze zamkniętej gospodarki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego