Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
o urobisko RLT. Wartości ich można obliczyć na podstawie następujących zależności [1]:

gdzie k współczynnik oporów odspajania, b szerokość lemiesza, h1 głębokość odspajania, VZ objętość przemieszczanego zwału odspojonego urobku, m3, rZ gęstość odspajanego urobku w stanie zsypnym, kg/m3, Z współczynnik tarcia zewnętrznego urobku, M współczynnik tarcia wewnętrznego urobku równy tangensowi kąta tarcia wewnętrznego urobku, kąt skrawania (rys.13.5), mL masa lemiesza. Wartości współczynników k, M, Z oraz gęstość odspajanego urobku Z zależą od rodzaju gruntu (tablica 13.2).
Wartość kąta zawartego między wypadkową oporów skrawania a jej składową poziomą wynosi dla większości urabianych gruntów piaszczystych 17.
Biorąc pod uwagę
o urobisko RLT. Wartości ich można obliczyć na podstawie następujących zależności [1]:<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie k współczynnik oporów odspajania, b szerokość lemiesza, h1 głębokość odspajania, VZ objętość przemieszczanego zwału odspojonego urobku, m3, rZ gęstość odspajanego urobku w stanie zsypnym, kg/m3, Z współczynnik tarcia zewnętrznego urobku, M współczynnik tarcia wewnętrznego urobku równy tangensowi kąta tarcia wewnętrznego urobku, kąt skrawania (rys.13.5), mL masa lemiesza. Wartości współczynników k, M, Z oraz gęstość odspajanego urobku Z zależą od rodzaju gruntu (tablica 13.2).<br>Wartość kąta zawartego między wypadkową oporów skrawania a jej składową poziomą wynosi dla większości urabianych gruntów piaszczystych 17.<br>Biorąc pod uwagę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego