Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
odnosi się bowiem do
rozróżniającej świadomości człowieka, a więc zarówno do rozumu, jak i do
sfery uczuć czy pragnień. Uważam, że pojęcie jaźni łączy te dwa aspekty,
natomiast określenie jednostkowa uściśla, że nie chodzi na przykład o jaźń
kosmiczną, ale o konkretną jaźń człowieka.
Polskie odpowiedniki filozoficznych pojęć buddyzmu i taoizmu zostały
wyodrębnione za pomocą pojedynczego cudzysłowu - na przykład 'oświecenie'
czy 'najwyższa mądrość'. Słowo budda pisane jest małą literą, gdy
chodzi o stan każdej oświeconej istoty (na przykład 'natura buddy'), natomiast
dużą literą, jeśli odnosi się ono do konkretnej postaci (na przykład Budda
Amida).
Ze względu na to, że historia zen
odnosi się bowiem do <br>rozróżniającej świadomości człowieka, a więc zarówno do rozumu, jak i do <br>sfery uczuć czy pragnień. Uważam, że pojęcie jaźni łączy te dwa aspekty, <br>natomiast określenie jednostkowa uściśla, że nie chodzi na przykład o jaźń <br>kosmiczną, ale o konkretną jaźń człowieka. <br>Polskie odpowiedniki filozoficznych pojęć buddyzmu i taoizmu zostały <br>wyodrębnione za pomocą pojedynczego cudzysłowu - na przykład 'oświecenie' <br>czy 'najwyższa mądrość'. Słowo budda pisane jest małą literą, gdy <br>chodzi o stan każdej oświeconej istoty (na przykład 'natura buddy'), natomiast <br>dużą literą, jeśli odnosi się ono do konkretnej postaci (na przykład Budda <br>Amida). <br>Ze względu na to, że historia zen
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego