Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
głodny,
śpi, kiedy jest śpiący", czyli kiedy pokazuje, że "kroczenie drogą 'oświecenia'
nie jest kroczeniem"?
Podsumowując, można powiedzieć, że pojęcie 'człowiek pustki' w naukach
Linji ma wiele wspólnego z taoistycznym 'nie-działaniem', niemniej jednak
ma ono swoje korzenie także w buddyjskiej koncepcji 'bezcelowego działania'
istoty oświeconej.
Uważam, że problem wpływu taoizmu na nauki mistrzów zen należy
rozważać w szerszym kontekście zjawiska, które w rozdziale pierwszym
określiłam mianem 'anonimowego zen'. Mistrzowie zen wykorzystywali bowiem
pojęcia innych religii czy światopoglądów, o ile dały się one zinterpretować
zgodnie z 'logiką paradoksu'. Zwracał na to uwagę Muso Soseki, pisząc:
"Mistrzowie zen, zapytani o istotę swojej
głodny, <br>śpi, kiedy jest śpiący", czyli kiedy pokazuje, że "kroczenie drogą 'oświecenia' <br>nie jest kroczeniem"? <br>Podsumowując, można powiedzieć, że pojęcie 'człowiek pustki' w naukach <br>Linji ma wiele wspólnego z taoistycznym 'nie-działaniem', niemniej jednak <br>ma ono swoje korzenie także w buddyjskiej koncepcji 'bezcelowego działania' <br>istoty oświeconej. <br>Uważam, że problem wpływu taoizmu na nauki mistrzów zen należy <br>rozważać w szerszym kontekście zjawiska, które w rozdziale pierwszym <br>określiłam mianem 'anonimowego zen'. Mistrzowie zen wykorzystywali bowiem <br>pojęcia innych religii czy światopoglądów, o ile dały się one zinterpretować <br>zgodnie z 'logiką paradoksu'. Zwracał na to uwagę Muso Soseki, pisząc: <br>&lt;q&gt;"Mistrzowie zen, zapytani o istotę swojej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego