Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
odpowiednio decydujący wpływ.
Podstawą podziału zadań ekonomicznych, oczywiście zawsze w połączeniu z zadaniami technicznymi i organizacyjnymi, musi być opracowany całościowy model efektywności ekonomicznej, jaką zamierza się w danym okresie osiągnąć. Zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych muszą wynikać z tego kompleksu, gdyż to on stanowi kręgosłup poczynań gospodarczych, tak jak w technice tym kośćcem jest konstrukcja i użyteczność gotowego wyrobu.
Zauważmy, że w podziale czynności techniczno-organizacyjnych powinno się uwzględniać niewątpliwe wykorzystanie tworzywa oraz opłacanego czasu pracy (wynagrodzenia wraz z energią). Konkretyzując zadania ekonomiczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa można się ograniczyć (zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania) do ustalenia odpowiedzialności za dotrzymanie
odpowiednio decydujący wpływ.<br>Podstawą podziału zadań ekonomicznych, oczywiście zawsze w połączeniu z zadaniami technicznymi i organizacyjnymi, musi być opracowany całościowy model efektywności ekonomicznej, jaką zamierza się w danym okresie osiągnąć. Zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych muszą wynikać z tego kompleksu, gdyż to on stanowi kręgosłup poczynań gospodarczych, tak jak w technice tym kośćcem jest konstrukcja i użyteczność gotowego wyrobu.<br>Zauważmy, że w podziale czynności techniczno-organizacyjnych powinno się uwzględniać niewątpliwe wykorzystanie tworzywa oraz opłacanego czasu pracy (wynagrodzenia wraz z energią). Konkretyzując zadania ekonomiczne dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wykonawstwa można się ograniczyć (zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania) do ustalenia odpowiedzialności za dotrzymanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego