Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
księgach Starego Testamentu, ale także różnice językowe i stylistyczne. Druga i czwarta lamentacja różnią się od pozostałych bardziej podniosłym stylem, większym bogactwem myśli i doskonalszą formą. W pierwszej, drugiej i czwartej lamentacji alfabetycznej podział strof odpowiada podziałowi wyrażanych myśli, taki podział nie występuje w dwóch pozostałych. Istnieją też różnice w technice stosowania paralelizmu członów, gdyż pierwsza i trzecia lamentacja różni się od drugiej i czwartej, które też różnią się od siebie formą. Obok różnic formalnych jeszcze bardziej przeciw wspólnemu autorstwu lamentacji przemawiają różnice treści.
Treścią lamentacji drugiej, czwartej i piątej jest zburzenie Jerozolimy w 587+6 r. p .n.e. i
księgach Starego Testamentu, ale także różnice językowe i stylistyczne. Druga i czwarta lamentacja różnią się od pozostałych bardziej podniosłym stylem, większym bogactwem myśli i doskonalszą formą. W pierwszej, drugiej i czwartej lamentacji alfabetycznej podział strof odpowiada podziałowi wyrażanych myśli, taki podział nie występuje w dwóch pozostałych. Istnieją też różnice w technice stosowania paralelizmu członów, gdyż pierwsza i trzecia lamentacja różni się od drugiej i czwartej, które też różnią się od siebie formą. Obok różnic formalnych jeszcze bardziej przeciw wspólnemu autorstwu lamentacji przemawiają różnice treści. <br>Treścią lamentacji drugiej, czwartej i piątej jest zburzenie Jerozolimy w 587+6 r. p .n.e. i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego