Typ tekstu: Książka
Autor: Lawrowski Zbigniew
Tytuł: Technika smarowania
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1997
a także węglowodorów naturalnych i sztucznych. Poza tym mogą one zawierać inne dodatki, np. stabilizujące, barwiące lub dodatki uszlachetniające. Nazwy poszczególnych smarów plastycznych wywodzą się od nazw wspomnianych metali.
Stałe środki smarne cechują się małymi oporami przesuwania ich warstw. Sprzyjają temu tak zwane płaszczyzny łatwego poślizgu w ich strukturze. W technice smarowniczej najbardziej rozpowszechnione są grafit i dwusiarczek molibdenu (MoS2).
Podstawowe grupy środków smarnych: oleje smarne, smary plastyczne oraz wymienione wyżej smary stałe, będą nieco szerzej omówione w następnych punktach.
3.2.Oleje smarne
3.2.1.Właściwości
Podstawową właściwością olejów (tak zresztą jak i każdego innego płynu rzeczywistego) jest lepkość
a także węglowodorów naturalnych i sztucznych. Poza tym mogą one zawierać inne dodatki, np. stabilizujące, barwiące lub dodatki uszlachetniające. Nazwy poszczególnych smarów plastycznych wywodzą się od nazw wspomnianych metali.<br>Stałe środki smarne cechują się małymi oporami przesuwania ich warstw. Sprzyjają temu tak zwane płaszczyzny łatwego poślizgu w ich strukturze. W technice smarowniczej najbardziej rozpowszechnione są grafit i dwusiarczek molibdenu (MoS2).<br>Podstawowe grupy środków smarnych: oleje smarne, smary plastyczne oraz wymienione wyżej smary stałe, będą nieco szerzej omówione w następnych punktach.<br>&lt;tit&gt;3.2.Oleje smarne&lt;/&gt;<br>&lt;tit1&gt;3.2.1.Właściwości&lt;/&gt;<br>Podstawową właściwością olejów (tak zresztą jak i każdego innego płynu rzeczywistego) jest lepkość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego