Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Liczbowa metoda opisu wykorzystuje cechę ilości do wyznaczania stanów cech kwantytatywnych oraz dokonywania operacji formalnych (najczęściej matematycznych).
Metoda liczbowa ma relatywnie wyższą rangę w określaniu jakości ze względu na walory dokładności i precyzji tworzonych modeli informacyjnych. Do znanych i powszechnie stosowanych sposobów liczbowego opisu należą: pomiar, policzenie, rangowanie (taksacja). W technice dominują pomiary, wykorzystujące ściśle określone miana i jednostki miary oraz skale, przyrządy i systemy pomiarowe. Występują silne związki kwalimetrii z metrologią, a w tym z metrologią techniczną, zajmującą się metodologią pomiarów wielkości fizycznych.
Mniej dokładnym sposobem opisu liczbowego jest rangowanie, polegające na szacunkowym, przybliżonym i często relatywnym wyznaczeniu stanów cech
Liczbowa metoda opisu wykorzystuje cechę ilości do wyznaczania stanów cech kwantytatywnych oraz dokonywania operacji formalnych (najczęściej matematycznych).<br>Metoda liczbowa ma relatywnie wyższą rangę w określaniu jakości ze względu na walory dokładności i precyzji tworzonych modeli informacyjnych. Do znanych i powszechnie stosowanych sposobów liczbowego opisu należą: pomiar, policzenie, rangowanie (taksacja). W technice dominują pomiary, wykorzystujące ściśle określone miana i jednostki miary oraz skale, przyrządy i systemy pomiarowe. Występują silne związki kwalimetrii z metrologią, a w tym z metrologią techniczną, zajmującą się metodologią pomiarów wielkości fizycznych.<br>Mniej dokładnym sposobem opisu liczbowego jest rangowanie, polegające na szacunkowym, przybliżonym i często relatywnym wyznaczeniu stanów cech
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego