Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wszechświat
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1958
wód dennych i powierzchniowych co stanowi fundamentalny problem w oceanografii. Jako jeden z pierwszych kroków zmierzających do przyspieszenia i rozszerzenia badań o morzu uznano normalizację i ujednolicenie przyrządów oceanograficznych i pewnego rodzaju centralizację używania statków badawczych. Uczeni zaproponowali, by dwa następne lata zużytkowano przede wszystkim na wymianę danych i standaryzację technik badawczych. W r. 1960 lub 1961 planuje się również przeprowadzenie kompleksowej eksploracji (za pomocą 16 statków) O. Indyjskiego, który - jak dotąd - jest najsłabiej z badanym obszarem Ziemi.
E. S.

Radio a sztuczne chmury.
Wydaje się, że wytwarzanie sztucznych chmur otwiera również nowe możliwości dla dalekosiężnej łączności radiowej i telewizyjnej, która
wód dennych i powierzchniowych co stanowi fundamentalny problem w oceanografii. Jako jeden z pierwszych kroków zmierzających do przyspieszenia i rozszerzenia badań o morzu uznano normalizację i ujednolicenie przyrządów oceanograficznych i pewnego rodzaju centralizację używania statków badawczych. Uczeni zaproponowali, by dwa następne lata zużytkowano przede wszystkim na wymianę danych i standaryzację technik badawczych. W r. 1960 lub 1961 planuje się również przeprowadzenie kompleksowej eksploracji (za pomocą 16 statków) O. Indyjskiego, który - jak dotąd - jest najsłabiej z badanym obszarem Ziemi.<br>&lt;au&gt;E. S.&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;&lt;tit&gt; Radio a sztuczne chmury. &lt;/&gt;<br>Wydaje się, że wytwarzanie sztucznych chmur otwiera również nowe możliwości dla dalekosiężnej łączności radiowej i telewizyjnej, która
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego