Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
stanowić oni mogą dogodny cel strategii przedsiębiorstwa. Techniki segmentacji pozwalają na ujęcie zdezagregowanych różnic w zachowaniu się odbiorcy. W rezultacie uwzględnia się specyficzną sytuację rolnika, odnoszącą się do jego związków z danym produktem, a nie sytuacją przeciętną określoną np. przez ogólne cechy demograficzne.
Wyodrębnienie wspomnianych segmentów rynku przy zastosowaniu odpowiednich technik opiera się na uwzględnieniu różnych kombinacji kryteriów tej segmentacji. W tab. 6 podane zostały owe kryteria z zastosowaniu do rynku usług i środków do produkcji rolnej. Przy ich doborze oraz klasyfikacji opieraliśmy się na wynikach wspomnianych parokrotnie badań empirycznych (ankiety i wywiady wśród rolników).
Segmentację omawianego rynku należy przeprowadzać w
stanowić oni mogą dogodny cel strategii przedsiębiorstwa. Techniki segmentacji pozwalają na ujęcie zdezagregowanych różnic w zachowaniu się odbiorcy. W rezultacie uwzględnia się specyficzną sytuację rolnika, odnoszącą się do jego związków z danym produktem, a nie sytuacją przeciętną określoną np. przez ogólne cechy demograficzne.<br>Wyodrębnienie wspomnianych segmentów rynku przy zastosowaniu odpowiednich technik opiera się na uwzględnieniu różnych kombinacji kryteriów tej segmentacji. W tab. 6 podane zostały owe kryteria z zastosowaniu do rynku usług i środków do produkcji rolnej. Przy ich doborze oraz klasyfikacji opieraliśmy się na wynikach wspomnianych parokrotnie badań empirycznych (ankiety i wywiady wśród rolników).<br>Segmentację omawianego rynku należy przeprowadzać w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego