Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1999
poprawności wykonywania inhalacji przez pacjenta. Jednorazowe uwolnienie leku z inhalatorka uwalnia jedną dawkę leku, identyczną za każdym razem.
Ciśnieniowe inhalatory pojedynczych dawek (bez przedłużacza) zalecane są dla dzieci od 12-14 roku życia i dorosłych. (Dzieci mniejsze trudno jest nauczyć prawidłowej techniki, co nie znaczy, że jest to niemożliwe).
Prawidłowa technika stosowania ciśnieniowych inhalatorków pojedynczych dawek
1) Dobrze wstrząsnąć inhalatorkiem odwróconym jak na rysunku - aby rozmieszać lek, ryc. 6. Zdjąć kapturek osłonowy.

2) Ustawić prawidłowo pojemnik ok. 2-3 cm przed otwartymi ustami, ryc. 7.

Uwaga przed podaniem leku do oczu!
Jeżeli źle ustawimy inhalatorek, prąd aerozolu może przenieść lek na
poprawności wykonywania inhalacji przez pacjenta. Jednorazowe uwolnienie leku z inhalatorka uwalnia jedną dawkę leku, identyczną za każdym razem.<br>Ciśnieniowe inhalatory pojedynczych dawek (bez przedłużacza) zalecane są dla dzieci od 12-14 roku życia i dorosłych. (Dzieci mniejsze trudno jest nauczyć prawidłowej techniki, co nie znaczy, że jest to niemożliwe).<br>Prawidłowa technika stosowania ciśnieniowych inhalatorków pojedynczych dawek<br>1) Dobrze wstrząsnąć inhalatorkiem odwróconym jak na rysunku - aby rozmieszać lek, ryc. 6. Zdjąć kapturek osłonowy.<br>&lt;gap reason="photo"&gt;<br>&lt;page nr=15&gt; 2) Ustawić prawidłowo pojemnik ok. 2-3 cm przed otwartymi ustami, ryc. 7.<br>&lt;gap reason="photo"&gt;<br>Uwaga przed podaniem leku do oczu!<br>Jeżeli źle ustawimy inhalatorek, prąd aerozolu może przenieść lek na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego