Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 09.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
4. Za ich pomocą rejestruje się m.in: kandydatów na tajnych współpracowników (tw), konsultantów (k) i kontakty operacyjne (ko).

"Tw", "k", "ko" i dodatkowo "ks" (kontakty służbowe) to były osobowe źródła informacji. Autorzy podręcznika do nauki metodyki zwalczania przestępczości politycznej podkreślili znaczenie osobowych źródeł. Mimo wyposażenia SB w nowoczesne środki techniki operacyjnej (urządzenia podsłuchowe, nagrywające i filmowe) to wciąż kapusie uznawani byli za podstawowy sposób zdobywania informacji.

Tajni współpracownicy, według obowiązującej instrukcji, "to osoby celowo, indywidualnie i na szczególnych zasadach dobierane i pozyskiwane do współpracy z SB, posiadające niezbędne predyspozycje do wykonywania pod kierunkiem pracownika SB i w sposób konspiracyjny zadań
4. Za ich pomocą rejestruje się m.in: kandydatów na tajnych współpracowników (tw), konsultantów (k) i kontakty operacyjne (ko).<br><br>"Tw", "k", "ko" i dodatkowo "ks" (kontakty służbowe) to były osobowe źródła informacji. Autorzy podręcznika do nauki metodyki zwalczania przestępczości politycznej podkreślili znaczenie osobowych źródeł. Mimo wyposażenia SB w nowoczesne środki techniki operacyjnej (urządzenia podsłuchowe, nagrywające i filmowe) to wciąż kapusie uznawani byli za podstawowy sposób zdobywania informacji.<br><br>Tajni współpracownicy, według obowiązującej instrukcji, "to osoby celowo, indywidualnie i na szczególnych zasadach dobierane i pozyskiwane do współpracy z SB, posiadające niezbędne predyspozycje do wykonywania pod kierunkiem pracownika SB i w sposób konspiracyjny zadań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego