Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Techniczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
zawodowego, odszkodowań za uszkodzenia zawodowe oraz przedwczesne zużycie ustroju.
Biorąc pod uwagę te niepodważalne argumenty natury społeczno-ekonomicznej, powinniśmy sobie uświadomić, że nie rozwiążemy tych trudnych spraw w wielu branżach poważnie zaniedbanych bez zaangażowania całej nauki i techniki, bez zaangażowania i wychowania ludzi w duchu integracji rozwoju produkcji i nowej techniki oraz nauki z elementem humanizmu. Wprawdzie sprawami tymi zajmuje się u nas CIOP i myślą, że w nowych warunkach, określonych przez kierownictwo CRZZ i KNiT, pracować będzie coraz lepiej, niemniej sam Instytut sprawom tym w potrzebnej skali nigdy nie podoła bez zaangażowania w większym niż dotychczas stopniu całej nauki, świata
zawodowego, odszkodowań za uszkodzenia zawodowe oraz przedwczesne zużycie ustroju.<br>Biorąc pod uwagę te niepodważalne argumenty natury społeczno-ekonomicznej, powinniśmy sobie uświadomić, że nie rozwiążemy tych trudnych spraw w wielu branżach poważnie zaniedbanych bez zaangażowania całej nauki i techniki, bez zaangażowania i wychowania ludzi w duchu integracji rozwoju produkcji i nowej techniki oraz nauki z elementem humanizmu. Wprawdzie sprawami tymi zajmuje się u nas CIOP i myślą, że w nowych warunkach, określonych przez kierownictwo CRZZ i KNiT, pracować będzie coraz lepiej, niemniej sam Instytut sprawom tym w potrzebnej skali nigdy nie podoła bez zaangażowania w większym niż dotychczas stopniu całej nauki, świata
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego