Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
czyli stosunek liczby projektów zgłoszonych do V Programu Ramowego przez CTO i polski przemysł okrętowy do liczby zatwierdzonych, wynosi 40 proc. i jest dwukrotnie wyższy od polskiej średniej. W pierwszym konkursie z dziesięciu projektów cztery zostały zaakceptowane. Do drugiego konkursu CTO i polski przemysł okrętowy zgłosiły osiem projektów. Dotyczą one techniki transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi, projektowania statków, nowych konstrukcji i materiałów. Pieniądze, które przemysł okrętowy uzyskał, stanowią 30 proc. wszystkich środków, jakie trafią do Polski z Brukseli w wyniku pierwszego konkursu, w programie "Zrównoważony wzrost techniki". Niewielu jest chętnych do uczestniczenia w międzynarodowych programach. Z pieniędzy unijnych można wprawdzie na przykład
czyli stosunek liczby projektów zgłoszonych do V Programu Ramowego przez CTO i polski przemysł okrętowy do liczby zatwierdzonych, wynosi 40 proc. i jest dwukrotnie wyższy od polskiej średniej. W pierwszym konkursie z dziesięciu projektów cztery zostały zaakceptowane. Do drugiego konkursu CTO i polski przemysł okrętowy zgłosiły osiem projektów. Dotyczą one techniki transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi, projektowania statków, nowych konstrukcji i materiałów. Pieniądze, które przemysł okrętowy uzyskał, stanowią 30 proc. wszystkich środków, jakie trafią do Polski z Brukseli w wyniku pierwszego konkursu, w programie "Zrównoważony wzrost techniki". Niewielu jest chętnych do uczestniczenia w międzynarodowych programach. Z pieniędzy unijnych można wprawdzie na przykład
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego