Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
Nagrodę specjalną otrzymał miesięcznik Życie i Myśl.

30-11-80

Nagrodę im. Andrzeja Struga, ufundowaną przez wdowę po pisarzu, przy. gnano w tym roku Tadeuszowi Mazowieckiemu, publicyście, redaktorowi naczelnemu miesięcznika Więź.

3-12-80

Ostatnie Plenum KC PZPR przyjęło uchwałę w sprawie odpowiedzialności personalnej Ewarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Oto tekst tej uchwały: "W związku z odpowiedzialnością za błędy polityczne, społeczno-gospodarcze" i ideologiczne a także za niesłuszne decyzje, które stały się przyczynami obecnej kryzysowej sytuacji oraz wskazaniem VI plenum KC PZPR, że odpowiedzialność ta umiejscawia się przede wszystkim w centralnych ogniwach partii władzy, VII plenum KC partii uznaje za niezbędne
Nagrodę specjalną otrzymał miesięcznik Życie i Myśl.<br><br>&lt;tit&gt;30-11-80&lt;/&gt;<br><br>Nagrodę im. Andrzeja Struga, ufundowaną przez wdowę po pisarzu, przy. gnano w tym roku Tadeuszowi Mazowieckiemu, publicyście, redaktorowi naczelnemu miesięcznika Więź.<br><br>&lt;tit&gt;3-12-80&lt;/&gt;<br><br>Ostatnie Plenum KC PZPR przyjęło uchwałę w sprawie odpowiedzialności personalnej Ewarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Oto tekst tej uchwały: "W związku z odpowiedzialnością za błędy polityczne, społeczno-gospodarcze" i ideologiczne a także za niesłuszne decyzje, które stały się przyczynami obecnej kryzysowej sytuacji oraz wskazaniem VI plenum KC PZPR, że odpowiedzialność ta umiejscawia się przede wszystkim w centralnych ogniwach partii władzy, VII plenum KC partii uznaje za niezbędne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego