Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
modelu terenu jest mapa hypsometryczna [1]. Przez stosowną integrację danych teledetekcyjnych, pochodzących z obrazu satelitarnego systemu LANDSATiM, i kartograficznych, np. mapy glebowo rolniczej, można otrzymać nową warstwę tematyczną w postaci mapy użytkowania Ziemi [1].
Przez zastosowanie specjalnych procedur, pozwalających na integrację warstwy tematycznej w postaci mapy użytkowania Ziemi z warstwami tematycznymi typu nachylenia terenu oraz rozkładu średniej wartości opadów, można otrzymać mapę zagrożenia gleb erozją [1].
Dymaniczny rozwój nowych technologii, a szczególnie elektroniki i informatyki, umożliwia osiągnięcie nowego produktu kartograficznego, którym są obrazowe mapy satelitarne o barwach naturalnych, znacznie podwyższające stopień czytelności głównych obiektów treści mapy.
Ilustracją tych dokonań mogą być
modelu terenu jest mapa hypsometryczna [1]. Przez stosowną integrację danych teledetekcyjnych, pochodzących z obrazu satelitarnego systemu LANDSATiM, i kartograficznych, np. mapy glebowo rolniczej, można otrzymać nową warstwę tematyczną w postaci mapy użytkowania Ziemi [1].<br>Przez zastosowanie specjalnych procedur, pozwalających na integrację warstwy tematycznej w postaci mapy użytkowania Ziemi z warstwami tematycznymi typu nachylenia terenu oraz rozkładu średniej wartości opadów, można otrzymać mapę zagrożenia gleb erozją [1].<br>Dymaniczny rozwój nowych technologii, a szczególnie elektroniki i informatyki, umożliwia osiągnięcie nowego produktu kartograficznego, którym są obrazowe mapy satelitarne o barwach naturalnych, znacznie podwyższające stopień czytelności głównych obiektów treści mapy.<br>Ilustracją tych dokonań mogą być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego