Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
tlen. Przykładowy skład ścieków tej grupy podano w tabl.8.1 (porównaj również tabl.8.5).
Druga grupa to ścieki ze spławiaków i płuczek, zanieczyszczone głównie mechanicznie. W miarę postępu kampanii i przerabiania surowca gorszej jakości (buraków uszkodzonych, przemarzniętych, nadgniłych) wzrasta zanieczyszczenie substancjami rozpuszczonymi i związane z tym zapotrzebowanie na tlen. W tablicy 8.2 podano skład ścieków ze spławiaków i płuczek na początku i pod koniec kampanii na przykładzie cukrowni Klecina (porównaj również wartości w tabl.8.5).
Dość zbliżone wartości składu ścieków spławiakowo-płuczkowych przy końcu kampanii podaje Ulrix [70] dla cukrowni Sucrerie Tirlemontoise w Belgii. Zawiesin jest nieco
tlen. Przykładowy skład ścieków tej grupy podano w tabl.8.1 (porównaj również tabl.8.5).<br>Druga grupa to ścieki ze spławiaków i płuczek, zanieczyszczone głównie mechanicznie. W miarę postępu kampanii i przerabiania surowca gorszej jakości (buraków uszkodzonych, przemarzniętych, nadgniłych) wzrasta zanieczyszczenie substancjami rozpuszczonymi i związane z tym zapotrzebowanie na tlen. W tablicy 8.2 podano skład ścieków ze spławiaków i płuczek na początku i pod koniec kampanii na przykładzie cukrowni Klecina (porównaj również wartości w tabl.8.5).<br>Dość zbliżone wartości składu ścieków spławiakowo-płuczkowych przy końcu kampanii podaje Ulrix [70] dla cukrowni Sucrerie Tirlemontoise w Belgii. Zawiesin jest nieco
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!