Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
60 minutach wzrasta do 83%, z początkowej zawartości 100400g/m3.
W Niemczech do usuwania tłuszczów ze ścieków z mycia stosowany jest system ATS Aquatec, opierający się na flotacji ciśnieniowej. Zbiornik rozprężny tego systemu przedstawiony jest na rys.8.24. Zapewnia on usuwanie ponad 99% zanieczyszczeń nierozpuszczonych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na tlen o ok. 50% [34].
Bułgar Tabakow [67] prowadził badania nad wydzielaniem tłuszczu i innych zemulgowanych składników mleka metodą elektroflotacji. Uzyskał on usunięcie 7590% tłuszczów przy gęstości prądu 4,48,1A/dm2 i czasie elektrolizy rzędu kilku sekund. Zaproponowany przez Tabakowa kształt komory elektroflotacji to rura umieszczona pod niewielkim kątem do
60 minutach wzrasta do 83%, z początkowej zawartości 100400g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>W Niemczech do usuwania tłuszczów ze ścieków z mycia stosowany jest system ATS Aquatec, opierający się na flotacji ciśnieniowej. Zbiornik rozprężny tego systemu przedstawiony jest na rys.8.24. Zapewnia on usuwanie ponad 99% zanieczyszczeń nierozpuszczonych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na tlen o ok. 50% [34].<br>Bułgar Tabakow [67] prowadził badania nad wydzielaniem tłuszczu i innych zemulgowanych składników mleka metodą elektroflotacji. Uzyskał on usunięcie 7590% tłuszczów przy gęstości prądu 4,48,1A/dm2 i czasie elektrolizy rzędu kilku sekund. Zaproponowany przez Tabakowa kształt komory elektroflotacji to rura umieszczona pod niewielkim kątem do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego