Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
jest do produkcji nawozów sztucznych. Dlatego produkcja amoniaku, kwasu azotowego i nawozów azotowych są ze sobą ściśle związane.
Amoniak otrzymuje się w reaktorze w obecności katalizatora. Reakcja jest silnie egzotermiczna i wymaga intensywnego odbierania ciepła. W pierwszej fazie produkcji kwasu azotowego odparowany amoniak zmieszany z powietrzem utleniany jest katalitycznie do tlenku azotu (NO) jest to spalanie katalityczne. W drugim etapie tlenek reaguje nadal z tlenem atmosferycznym i tworzy dwutlenek azotu, który jest absorbowany w wodzie. Proces ten przebiega korzystnie w niskich temperaturach. Podczas reakcji z wodą powstaje dwie trzecie kwasu azotowego i jedna trzecia tlenku azotu zgodnie z równaniem

Wydajność procesu
jest do produkcji nawozów sztucznych. Dlatego produkcja amoniaku, kwasu azotowego i nawozów azotowych są ze sobą ściśle związane.<br>Amoniak otrzymuje się w reaktorze w obecności katalizatora. Reakcja jest silnie egzotermiczna i wymaga intensywnego odbierania ciepła. W pierwszej fazie produkcji kwasu azotowego odparowany amoniak zmieszany z powietrzem utleniany jest katalitycznie do tlenku azotu (NO) jest to spalanie katalityczne. W drugim etapie tlenek reaguje nadal z tlenem atmosferycznym i tworzy dwutlenek azotu, który jest absorbowany w wodzie. Proces ten przebiega korzystnie w niskich temperaturach. Podczas reakcji z wodą powstaje dwie trzecie kwasu azotowego i jedna trzecia tlenku azotu zgodnie z równaniem<br>&lt;gap&gt;<br>Wydajność procesu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego