Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
do przebiegu temperatury. W jeziorach głębszych w okresach homotermii lub w zbiornikach płytszych, dzięki miksji do dna, następuje wyrównanie różnic zawartości tlenu od dna do powierzchni, a taki stan jest nazywany homooksygenią. Rozkład pionowy charakateryzujący się brakiem gradientu zawartości tlenu jest określony mianem ortogrady. Gdy w hipolimnionie następuje redukcja zawartości tlenu w efekcie procesów utleniających, powstaje stratyfikacja, a krzywa obrazująca ten układ to klinograda. Gdy wskutek przemieszczania tlenu, dzięki falowaniu, z epilimnionu w warstwy głębsze maksimum zawartości tlenu wystąpi w metalimnionie, wówczas jest to rozkład dodatnio heterogradowy. Może zaistnieć też sytuacja odwrotna, tzn. w metalimnionie mogą wystąpić wyraźne ubytki tlenu, np
do przebiegu temperatury. W jeziorach głębszych w okresach homotermii lub w zbiornikach płytszych, dzięki miksji do dna, następuje wyrównanie różnic zawartości tlenu od dna do powierzchni, a taki stan jest nazywany homooksygenią. Rozkład pionowy charakateryzujący się brakiem gradientu zawartości tlenu jest określony mianem ortogrady. Gdy w hipolimnionie następuje redukcja zawartości tlenu w efekcie procesów utleniających, powstaje stratyfikacja, a krzywa obrazująca ten układ to klinograda. Gdy wskutek przemieszczania tlenu, dzięki falowaniu, z epilimnionu w warstwy głębsze maksimum zawartości tlenu wystąpi w metalimnionie, wówczas jest to rozkład dodatnio heterogradowy. Może zaistnieć też sytuacja odwrotna, tzn. w metalimnionie mogą wystąpić wyraźne ubytki tlenu, np
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego