Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
w ostatnich latach dzieje w organizacjach religijnych. Dobrym przykładem takiego "relatywizmu" w myśleniu jest nasilająca się tendencja sowieckich komentatorów do przyznawania że budowa komunizmu w Związku Sowieckim pociągała za sobą wypaczenia ideologiczne, które pozbawiają doświadczenie sowieckie jakiejkolwiek powszechnie obowiązującej mocy. Intelektualny pragmatyzm i synkretyzm są może mile widzianą oznaką większej tolerancji, ale są także sygnałem rosnącego doktrynalnego - lub religijnego - indyferentyzmu. Taki indyferentyzm jest pierwszą fazą w stopniowym trwonieniu najistotniejszych wierzeń. Pociąga on za sobą nieuchronnie przejście od absolutyzmu do relatywizmu, od dogmatów do zwykłych poglądów. To przejście jest agonią komunizmu.

Rozdział 24

POSTKOMUNIZM

Pojawia się teraz nowe zjawisko - postkomunizm. Chociaż wiek
w ostatnich latach dzieje w organizacjach religijnych. Dobrym przykładem takiego "relatywizmu" w myśleniu jest nasilająca się tendencja sowieckich komentatorów do przyznawania że budowa komunizmu w Związku Sowieckim pociągała za sobą wypaczenia ideologiczne, które pozbawiają doświadczenie sowieckie jakiejkolwiek powszechnie obowiązującej mocy. Intelektualny pragmatyzm i synkretyzm są może mile widzianą oznaką większej tolerancji, ale są także sygnałem rosnącego doktrynalnego - lub religijnego - indyferentyzmu. Taki indyferentyzm jest pierwszą fazą w stopniowym trwonieniu najistotniejszych wierzeń. Pociąga on za sobą nieuchronnie przejście od absolutyzmu do relatywizmu, od dogmatów do zwykłych poglądów. To przejście jest agonią komunizmu.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział 24<br><br>POSTKOMUNIZM&lt;/&gt;<br><br> Pojawia się teraz nowe zjawisko - postkomunizm. Chociaż wiek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego