Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
pozytywnej wynika zatem z założenia, że większość norm społecznych ma charakter dwustronny: można zrobić coś jak gdyby poniżej i powyżej normy. W koncepcji Kwaśniewskiego i Kojdera nastąpiło pomieszanie "wymiarów normatywnych". Tymczasem, jak dowodziła Joanna Pawłowska, istnieją następujące typy norm:
1. Normy obowiązujące rygorystycznie. Normy tego typu znajdują się poza obszarem tolerancji: ich nieprzestrzeganie powoduje sankcje negatywne, natomiast przestrzeganie nie powoduje sankcji pozytywnych.
2. Normy z obszaru tolerancji. Niespełnianie tych norm nie powoduje sankcji negatywnych, lecz z kolei ich spełnienie nie powoduje sankcji pozytywnych.
3. Normy należące do obszaru nie obowiązującego maksymalizmu moralnego. Spełnianie tych norm jest sankcjonowane dodatnio (spotyka się ze
pozytywnej wynika zatem z założenia, że większość norm społecznych ma charakter dwustronny: można zrobić coś jak gdyby poniżej i powyżej normy. W koncepcji Kwaśniewskiego i Kojdera nastąpiło pomieszanie "wymiarów normatywnych". Tymczasem, jak dowodziła Joanna Pawłowska, istnieją następujące typy norm:<br>1. Normy obowiązujące rygorystycznie. Normy tego typu znajdują się poza obszarem tolerancji: ich nieprzestrzeganie powoduje sankcje negatywne, natomiast przestrzeganie nie powoduje sankcji pozytywnych.<br>2. Normy z obszaru tolerancji. Niespełnianie tych norm nie powoduje sankcji negatywnych, lecz z kolei ich spełnienie nie powoduje sankcji pozytywnych.<br>3. Normy należące do obszaru nie obowiązującego maksymalizmu moralnego. Spełnianie tych norm jest sankcjonowane dodatnio (spotyka się ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego