Typ tekstu: Książka
Autor: Siemaszko Andrzej
Tytuł: Granice tolerancji
Rok: 1993
Pomysł, by zająć się nie tylko "złymi", egoistycznymi, wykolejonymi, splugawionymi i zdemoralizowanymi, lecz także dobrymi, altruistycznymi i "świętymi", pojawiał się od czasu do czasu w rozważaniach nad dewiacją. Z reguły były to jednak uwagi na marginesie zasadniczych wywodów lub też graficzne prezentacje rozkładów zachowań pod kątem częstości ich występowania i tolerancji społecznej.
Idea potrzeby tworzenia hipotez teoretycznych i prowadzenia prac badawczych dotyczących zachowań, które wykraczają poza "górną" granicę obszaru normalności, jest natomiast już od wielu lat bardzo żywa w kręgu polskich socjologów, szczególnie tych, związanych ze szkołą Adama Podgóreckiego. Koncepcję pozytywnej dewiacji społecznej łączy się obecnie najczęściej z nazwiskami Jerzego Kwaśniewskiego
Pomysł, by zająć się nie tylko "złymi", egoistycznymi, wykolejonymi, splugawionymi i zdemoralizowanymi, lecz także dobrymi, altruistycznymi i "świętymi", pojawiał się od czasu do czasu w rozważaniach nad dewiacją. Z reguły były to jednak uwagi na marginesie zasadniczych wywodów lub też graficzne prezentacje rozkładów zachowań pod kątem częstości ich występowania i tolerancji społecznej.<br>Idea potrzeby tworzenia hipotez teoretycznych i prowadzenia prac badawczych dotyczących zachowań, które wykraczają poza "górną" granicę obszaru normalności, jest natomiast już od wielu lat bardzo żywa w kręgu polskich socjologów, szczególnie tych, związanych ze szkołą Adama Podgóreckiego. Koncepcję pozytywnej dewiacji społecznej łączy się obecnie najczęściej z nazwiskami Jerzego Kwaśniewskiego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego