Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Młody Technik
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
pamięciowy znajdował się w stanie nieprzewodzenia, to kasowanie jest zbędne. Jeżeli znajdował się w stanie przewodzenia, popłynie przez niego duży prąd wprowadzający go w stan nieprzewodzenia. W tym celu konieczne jest, aby oporność gałęzi kasowania była bardzo mała (dużo mniejsza niż gałęzie odczytu).
Wytworzenie funkcjonalnej matrycy pamięciowej wymaga bardzo ostrych tolerancji na jej elementy. Przy obecnym stanie techniki wytwarzania owoników jest to łatwiejsze dla elementów pamięciowych niż dla przełączających. Problem jednakże jest do rozwiązania, ponieważ owoniki mogą być łatwo wytwarzane techniką podobną do stosowanej w obwodach scalonych. W matrycy pamięciowej można zatem zastąpić elementy przełączające diodami półprzewodnikowymi (rys. 8). W takim
pamięciowy znajdował się w stanie nieprzewodzenia, to kasowanie jest zbędne. Jeżeli znajdował się w stanie przewodzenia, popłynie przez niego duży prąd wprowadzający go w stan nieprzewodzenia. W tym celu konieczne jest, aby oporność gałęzi kasowania była bardzo mała (dużo mniejsza niż gałęzie odczytu).<br>Wytworzenie funkcjonalnej matrycy pamięciowej wymaga bardzo ostrych tolerancji na jej elementy. Przy obecnym stanie techniki wytwarzania owoników jest to łatwiejsze dla elementów pamięciowych niż dla przełączających. Problem jednakże jest do rozwiązania, ponieważ owoniki mogą być łatwo wytwarzane techniką podobną do stosowanej w obwodach scalonych. W matrycy pamięciowej można zatem zastąpić elementy przełączające diodami półprzewodnikowymi (rys. 8). W takim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego