Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
stworzyć portrety psychologiczne tych osób. Głównym rysem portretu badacza o wysokim poziomie OIB jest autorytaryzm (w sensie: Adorno i in., cyt. wyd. 1969) i dogmatyczny styl myślenia (w sensie: Rokeach, 1960). Badania Babad i in. (1982; Babad, 1993) "rozpoznały" jeszcze takie zmienne, charakteryzujące osoby o wysokim poziomie OIB, jak: brak tolerancji na odmienność, sztywność myślenia, poszukiwanie aprobaty społecznej. Osoby o wysokim poziomie OIB różnią się od osób o niskim poziomie OIB także pod względem postrzegania innych w kategoriach stereotypów społecznych i przesądów. Są też one bardziej inercyjne, jeśli chodzi o przyswajanie informacji odnoszących się do aktualnego funkcjonowania osoby badanej (odporność na
stworzyć portrety psychologiczne tych osób. Głównym rysem portretu badacza o wysokim poziomie OIB jest autorytaryzm (w sensie: Adorno i in., cyt. wyd. 1969) i dogmatyczny styl myślenia (w sensie: Rokeach, 1960). Badania Babad i in. (1982; Babad, 1993) "rozpoznały" jeszcze takie zmienne, charakteryzujące osoby o wysokim poziomie OIB, jak: brak tolerancji na odmienność, sztywność myślenia, poszukiwanie aprobaty społecznej. Osoby o wysokim poziomie OIB różnią się od osób o niskim poziomie OIB także pod względem postrzegania innych w kategoriach stereotypów społecznych i przesądów. Są też one bardziej inercyjne, jeśli chodzi o przyswajanie informacji odnoszących się do aktualnego funkcjonowania osoby badanej (odporność na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego