Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
własne wyobrażenie prawdy - choćby nie wiem jak skrupulatnie dbał o jego precyzję i choćby nie wiem jak był pewien jego zgodności z doświadczeniem - jest zawsze tylko jedną z wielu jednostkowych ludzkich prawd.
Nietrudno dziś zdać sobie sprawę z tego, jak decydująco ta równowaga siły moralnej wolnej od fanatyzmu i pluralistycznej tolerancji wolnej od relatywizmu zaważyła nad politycznymi wyborami Havla. Wiele światła rzuca na to zagadnienie zwłaszcza Living in Truth (Życie w prawdzie, 1986), zbiór sześciu słynnych esejów Havla oraz szesnastu "hołdów" złożonych mu przez wybitnych pisarzy od Samuela Becketta do Ludv´ˇka Vacul´ˇka. Nie tak oczywista jest odpowiedź na pytanie
własne wyobrażenie prawdy - choćby nie wiem jak skrupulatnie dbał o jego precyzję i choćby nie wiem jak był pewien jego zgodności z doświadczeniem - jest zawsze tylko jedną z wielu jednostkowych ludzkich prawd.<br> Nietrudno dziś zdać sobie sprawę z tego, jak decydująco ta równowaga siły moralnej wolnej od fanatyzmu i pluralistycznej tolerancji wolnej od relatywizmu zaważyła nad politycznymi wyborami Havla. Wiele światła rzuca na to zagadnienie zwłaszcza Living in Truth (Życie w prawdzie, 1986), zbiór sześciu słynnych esejów Havla oraz szesnastu "hołdów" złożonych mu przez wybitnych pisarzy od Samuela Becketta do Ludv´ˇka Vacul´ˇka. Nie tak oczywista jest odpowiedź na pytanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego