Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
wynikiem finansowym przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przykład ten ma wykazać znaczenie ujęcia całościowego w zarządzaniu jakością oraz wskazać miejsce ujęcia cząstkowego. Konstrukcja przykładu odpowiada tezie o pierwszoplanowej roli jakości projektowej wyrobu, będącej głównym czynnikiem kształtującym zmienne ekonomiczne. Wpływ jakości wykonania na zmienne ekonomiczne jest relatywnie mniejszy, lecz dynamicznie rośnie po przekroczeniu granic tolerancji, założonych dla poszczególnych cech.
Poszukiwanie mechanizmu wpływu jakości wyrobu finalnego na wynik finansowy przedsiębiorstwa odbywa się metodą ukazania sieci hipotetycznych związków pomiędzy jakością a odpowiednimi kategoriami ekonomicznymi. Przyjmuje się przy tym założenie, że związki te są kształtowane głównie przez mechanizm rynku dynamicznie zrównoważonego na korzyść kupujących, z występowaniem konkurencji jakościowo
wynikiem finansowym przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przykład ten ma wykazać znaczenie ujęcia całościowego w zarządzaniu jakością oraz wskazać miejsce ujęcia cząstkowego. Konstrukcja przykładu odpowiada tezie o pierwszoplanowej roli jakości projektowej wyrobu, będącej głównym czynnikiem kształtującym zmienne ekonomiczne. Wpływ jakości wykonania na zmienne ekonomiczne jest relatywnie mniejszy, lecz dynamicznie rośnie po przekroczeniu granic tolerancji, założonych dla poszczególnych cech.<br>Poszukiwanie mechanizmu wpływu jakości wyrobu finalnego na wynik finansowy przedsiębiorstwa odbywa się metodą ukazania sieci hipotetycznych związków pomiędzy jakością a odpowiednimi kategoriami ekonomicznymi. Przyjmuje się przy tym założenie, że związki te są kształtowane głównie przez mechanizm rynku dynamicznie zrównoważonego na korzyść kupujących, z występowaniem konkurencji jakościowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego