Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
identyczne i stanowią stan wspólny w przypadku, kiedy stany te odnoszą się do różnych przedmiotów.
Formuła względnego miernika podobieństwa stanów (bw) przyjmuje postać różnicy jedności i ilorazu, wyrażającego stosunek modułu różnicy tych stanów do przedziału zmienności cechy:

Jeżeli unitaryzowany miernik spełnia równość: bw=1, to dane stany cechy (z uwzględnieniem tolerancji t) uznaje się za identyczne, a w sytuacji gdy bw=0, to występuje relatywnie maksymalna rozbieżność stanów.
Formuła (1.8) umożliwia merytorycznie uzasadnioną syntezę, polegającą na obliczeniu średniej (bwsr) mierników bw dla określonej liczby cech n. Średnia ta stanowi syntetyczny, lecz nie kompleksowy (kwantytatywne cechy o skalach równomiernych lub bezwzględnych
identyczne i stanowią stan wspólny w przypadku, kiedy stany te odnoszą się do różnych przedmiotów.<br>Formuła względnego miernika podobieństwa stanów (bw) przyjmuje postać różnicy jedności i ilorazu, wyrażającego stosunek modułu różnicy tych stanów do przedziału zmienności cechy:<br>&lt;gap&gt;<br>Jeżeli unitaryzowany miernik spełnia równość: bw=1, to dane stany cechy (z uwzględnieniem tolerancji t) uznaje się za identyczne, a w sytuacji gdy bw=0, to występuje relatywnie maksymalna rozbieżność stanów.<br>Formuła (1.8) umożliwia merytorycznie uzasadnioną syntezę, polegającą na obliczeniu średniej (bwsr) mierników bw dla określonej liczby cech n. Średnia ta stanowi syntetyczny, lecz nie kompleksowy (kwantytatywne cechy o skalach równomiernych lub bezwzględnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego