Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
inaczej, pieniądz pełni funkcję środka płatniczego. Chociaż funkcja środka wymiany jest zaliczana do funkcji konstytuujących pojęcie pieniądza, to - w odróżnieniu od poprzednio omówionej funkcji - także niektóre inne instrumenty finansowe mogą (przynajmniej w pewnym - z reguły krótkim - przedziale czasu) być środkiem wymiany. Klasycznym przykładem jest weksel handlowy, wykorzystywany jako środek dokonywania transakcji.
Trzecią kluczową funkcją dla pojęcia pieniądza jest funkcja środka gromadzenia oszczędności (czasowego odkładania siły nabywczej, akumulacji). Jak sama nazwa wskazuje, pieniądz pełni funkcję środka przechowywania siły nabywczej (majątku). Funkcja ta uwypukla również jeden z kluczowych aspektów pieniądza, zauważmy jednak, że w praktyce występuje coraz więcej instrumentów, które pełnią tę funkcję
inaczej, pieniądz pełni funkcję środka płatniczego. Chociaż funkcja środka wymiany jest zaliczana do funkcji konstytuujących pojęcie pieniądza, to - w odróżnieniu od poprzednio omówionej funkcji - także niektóre inne instrumenty finansowe mogą (przynajmniej w pewnym - z reguły krótkim - przedziale czasu) być środkiem wymiany. Klasycznym przykładem jest weksel handlowy, wykorzystywany jako środek dokonywania transakcji.<br>Trzecią kluczową funkcją dla pojęcia pieniądza jest funkcja środka gromadzenia oszczędności (czasowego odkładania siły nabywczej, akumulacji). Jak sama nazwa wskazuje, pieniądz pełni funkcję środka przechowywania siły nabywczej (majątku). Funkcja ta uwypukla również jeden z kluczowych aspektów pieniądza, zauważmy jednak, że w praktyce występuje coraz więcej instrumentów, które pełnią tę funkcję
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego