Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
Desirability Scale, SD), Marlowea-Crowna.

Na podstawie wyników uzyskanych przez mężczyzn w tej skali próbowano wyjaśnić brak istotnych różnic między grupą kontrolną, a grupą zorientowaną na "nielubienie". Uzyskane wyniki tak skomentował sam Rosenberg (1991b, s. 77): "Gdy badanych mężczyzn podzielimy na górną i dolną połówkę rozkładu ocen stwierdzimy, że występuje trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą, której sugerowano nielubienie. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p <0,10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu
Desirability Scale, SD), Marlowea-Crowna. <br><br>Na podstawie wyników uzyskanych przez mężczyzn w tej skali próbowano wyjaśnić brak istotnych różnic między grupą kontrolną, a grupą zorientowaną na "nielubienie". Uzyskane wyniki tak skomentował sam Rosenberg (1991b, s. 77): "Gdy badanych mężczyzn podzielimy na górną i dolną połówkę rozkładu ocen stwierdzimy, że występuje trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą, której sugerowano nielubienie. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p &lt;0,10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego