Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
Uzyskane wyniki tak skomentował sam Rosenberg (1991b, s. 77): "Gdy badanych mężczyzn podzielimy na górną i dolną połówkę rozkładu ocen stwierdzimy, że występuje trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą, której sugerowano nielubienie. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p <0,10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu w grupie pierwszej, to wynik ogólny potwierdziłby przewidywaną zależność na akceptowalnym poziomie istotności statystycznej. Tak więc to właśnie ci badani, którzy potrzebowali mniej aprobaty społecznej od innych
Uzyskane wyniki tak skomentował sam Rosenberg (1991b, s. 77): "Gdy badanych mężczyzn podzielimy na górną i dolną połówkę rozkładu ocen stwierdzimy, że występuje trend w przewidywanym kierunku u badanych z wysoką potrzebą aprobaty społecznej między grupą kontrolną i grupą, której sugerowano nielubienie. Natomiast u badanych z niską potrzebą aprobaty społecznej trend ten jest odwrócony i osiąga istotność (p &lt;0,10) w kierunku sprzecznym z hipotezą. Gdyby ta ostatnia grupa wykazywała trend słabszy od trendu w grupie pierwszej, to wynik ogólny potwierdziłby przewidywaną zależność na akceptowalnym poziomie istotności statystycznej. Tak więc to właśnie ci badani, którzy potrzebowali mniej aprobaty społecznej od innych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego