Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
pod uwagę odmienną intencję autoagresji: próbę nawiązania kontaktu z otoczeniem bądź też całkowite i ostateczne z nim zerwanie - to całościowe ujęcie problemu mogłoby zdeformować jego rzeczywisty, empiryczny obraz.Szczególnie niebezpieczne są zachowania samobójcze dzieci i młodzieży. Chodzi tu bowiem - zarówno w Polsce, jak i w większości krajów świata - o rosnący trend zachowań autodestrukcyjnych, pociągający za sobą coraz młodsze roczniki. Jest to ponadto ta grupa samobójców, w której nieudane próby samobójcze wynikają w większej (niż u osób dojrzalszych) mierze z nieznajomości środków pozbawienia się życia niż z instrumentalnego charakteru autoagresji. W wypadku samobójstwa rzeczywistego działanie samobójcze zgodne jest z doświadczeniem i wiedzą
pod uwagę odmienną intencję autoagresji: próbę nawiązania kontaktu z otoczeniem bądź też całkowite i ostateczne z nim zerwanie - to całościowe ujęcie problemu mogłoby zdeformować jego rzeczywisty, empiryczny obraz.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Szczególnie niebezpieczne są zachowania samobójcze dzieci i młodzieży. Chodzi tu bowiem - zarówno w Polsce, jak i w większości krajów świata - o rosnący trend zachowań autodestrukcyjnych, pociągający za sobą coraz młodsze roczniki. Jest to ponadto ta grupa samobójców, w której nieudane próby samobójcze wynikają w większej (niż u osób dojrzalszych) mierze z nieznajomości środków pozbawienia się życia niż z instrumentalnego charakteru autoagresji. W wypadku samobójstwa rzeczywistego działanie samobójcze zgodne jest z doświadczeniem i wiedzą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego