Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
projektuje się osprzęt do istniejącej koparki. Dzięki temu, unika się możliwości popełnienia pomyłek, których konsekwencją jest niepoprawna konstrukcja.
W pracach konstrukcyjnych można posługiwać się wynikami analiz przytoczonymi w poprzednim rozdziale. Ich podstawą jest duża liczba różnorodnych koparek produkowanych na całym świecie. Z tego względu, należy je traktować jako wypadkową istniejących trendów konstrukcyjnych. Jednakże, w konkretnym przypadku, może być celowe ograniczenie wspomnianej bazy danych posługując się kryterium podobieństwa konstrukcyjnego, stabilności i długotrwałości produkcji oraz tradycjami rozwoju konstrukcji koparek u konkretnego producenta. Przystępując do projektowania osprzętu, należy wstępnie oszacować masę przyszłej maszyny. Jest to parametr podstawowy, stanowiący o wielkości projektowanej koparki. Następnie, posługując
projektuje się osprzęt do istniejącej koparki. Dzięki temu, unika się możliwości popełnienia pomyłek, których konsekwencją jest niepoprawna konstrukcja.<br>W pracach konstrukcyjnych można posługiwać się wynikami analiz przytoczonymi w poprzednim rozdziale. Ich podstawą jest duża liczba różnorodnych koparek produkowanych na całym świecie. Z tego względu, należy je traktować jako wypadkową istniejących trendów konstrukcyjnych. Jednakże, w konkretnym przypadku, może być celowe ograniczenie wspomnianej bazy danych posługując się kryterium podobieństwa konstrukcyjnego, stabilności i długotrwałości produkcji oraz tradycjami rozwoju konstrukcji koparek u konkretnego producenta. Przystępując do projektowania osprzętu, należy wstępnie oszacować masę przyszłej maszyny. Jest to parametr podstawowy, stanowiący o wielkości projektowanej koparki. Następnie, posługując
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego