Typ tekstu: Książka
Autor: Kasperczyk Tadeusz,
Fenczyn Jan
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Rok: 1996
kategoriach uzależnień. Należy zwrócić uwagę na takie aspekty zaburzeń, które wiążą się z funkcjonowaniem w rodzinie, ale także stanowią przejawy niedojrzałości psychologicznej: niezdolność zaakceptowania nieuchronności wejścia w dorosłe życie zarówno w jego emocjonalnym (rozwiązywanie problemów interpersonalnych, radzenie sobie z konfliktami), jak i seksualnym aspekcie.
Tło stanowi tu często swoista konfiguracja trendów, tendencji i mody na zdrowe, sprawne, piękne i szczupłe ciało - wymóg, a niekiedy wręcz warunek, sukcesu, powodzenia i własnej satysfakcji, wynikającej z uzyskania efektu identyfikacji z wzorcem - matrycą.
Dlatego też istnieje pilna potrzeba włączania do szeroko rozumianej problematyki dietetyki zdrowotnej psychologicznych aspektów diety. Dieta stanowić tu może wykładnik samoświadomości zdrowotnej
kategoriach uzależnień. Należy zwrócić uwagę na takie aspekty zaburzeń, które wiążą się z funkcjonowaniem w rodzinie, ale także stanowią przejawy niedojrzałości psychologicznej: niezdolność zaakceptowania nieuchronności wejścia w dorosłe życie zarówno w jego emocjonalnym (rozwiązywanie problemów interpersonalnych, radzenie sobie z konfliktami), jak i seksualnym aspekcie.<br>Tło stanowi tu często swoista konfiguracja trendów, tendencji i mody na zdrowe, sprawne, piękne i szczupłe ciało - wymóg, a niekiedy wręcz warunek, sukcesu, powodzenia i własnej satysfakcji, wynikającej z uzyskania efektu identyfikacji z wzorcem - matrycą.<br>Dlatego też istnieje pilna potrzeba włączania do szeroko rozumianej problematyki dietetyki zdrowotnej psychologicznych aspektów diety. Dieta stanowić tu może wykładnik samoświadomości zdrowotnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego