Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 48
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
mieszkańców naszego regionu wymienia m. in. nowe sytuacje stresotwórcze, wynikające z przemian ustrojowych; bezrobocie, zmiana statusu społecznego, wymóg ciągłej mobilizacji, konieczność częstego przekwalifikowywania się... Czy postkomunistyczny stres rujnuje nasze zdrowie?- Polemizując z tym raportem jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że przedstawiono w nim pewne wnioski na podstawie wyabstrahowanego wycinka historii złych trendów i zinterpretowano to jako efekt ostatnich 4 lat. Trzeba mieć świadomość, że tego typu raport jest zawsze w pewnym stopniu dokumentem politycznym. Stąd powiązanie negatywnych tendencji zdrowotnych w naszym regionie z przemianami politycznymi doby postkomunizmu należy uznać za nadinterpretację. - Nie jest nią jednak wychwycony przez raport duży spadek, i tak
mieszkańców naszego regionu wymienia m. in. nowe sytuacje <orig>stresotwórcze</>, wynikające z przemian ustrojowych; bezrobocie, zmiana statusu społecznego, wymóg ciągłej mobilizacji, konieczność częstego <orig>przekwalifikowywania</> się... Czy postkomunistyczny stres rujnuje nasze zdrowie?- Polemizując z tym raportem jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że przedstawiono w nim pewne wnioski na podstawie wyabstrahowanego wycinka historii złych trendów i zinterpretowano to jako efekt ostatnich 4 lat. Trzeba mieć świadomość, że tego typu raport jest zawsze w pewnym stopniu dokumentem politycznym. Stąd powiązanie negatywnych tendencji zdrowotnych w naszym regionie z przemianami politycznymi doby postkomunizmu należy uznać za nadinterpretację. - Nie jest nią jednak wychwycony przez raport duży spadek, i tak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego