Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy edukacyjne
Rok: 2000
szkoleniu formułę treningu interpersonalnego, oferujemy naszym klientom unikatowy program doskonalący najważniejsze umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu projektami. Kiedy myślimy o kierunkach rozwoju w dziedzinie zarządzania w przyszłym stuleciu, jesteśmy zdania, że rok 2001 to początek nowej ery w zarządzaniu projektami, zaś nasze szkolenie w roku 2000 niech będzie zwiastunem nowych trendów i nadchodzących zmian!
Cele szkoleniowe:
( Zapoznanie uczestników szkolenia ze skutecznymi technikami koordynacji działań wszystkich jednostek zaangażowanych w realizację projektu (przedsięwzięcia).
( Wzmocnienie skuteczności menedżerskiej lidera projektu, m.in. w przekazywaniu poleceń i rozliczaniu z wykonania zadań.
( Pobudzenie postawy otwartości oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas pracy nad projektem.
( Uwrażliwienie
szkoleniu formułę treningu interpersonalnego, oferujemy naszym klientom unikatowy program doskonalący najważniejsze umiejętności niezbędne w efektywnym zarządzaniu projektami. Kiedy myślimy o kierunkach rozwoju w dziedzinie zarządzania w przyszłym stuleciu, jesteśmy zdania, że rok 2001 to początek nowej ery w zarządzaniu projektami, zaś nasze szkolenie w roku 2000 niech będzie zwiastunem nowych trendów i nadchodzących zmian!<br>Cele szkoleniowe:<br>( Zapoznanie uczestników szkolenia ze skutecznymi technikami koordynacji działań wszystkich jednostek zaangażowanych w realizację projektu (przedsięwzięcia).<br>( Wzmocnienie skuteczności menedżerskiej lidera projektu, m.in. w przekazywaniu poleceń i rozliczaniu z wykonania zadań.<br>( Pobudzenie postawy otwartości oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas pracy nad projektem. <br>( Uwrażliwienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego