Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Prasa Polska
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
pogłębianiu jedności naszego narodu i jego woli działania na rzecz pokoju, umacniania państwa i jego siły gospodarczej.
Nawiązano szczególnie do podjętych w ostatnich miesiącach polskich inicjatyw pokojowych i ważnych międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz odprężenia, w których aktywny udział ma Polska.
Wskazywano na szeroki międzynarodowy oddźwięk przedstawionej przez Edwarda Gierka z trybuny VIII Zjazdu Partii propozycji zwołania w Warszawie konferencji w sprawie odprężenia militarnego i rozbrojenia w Europie; paryskiej narady partii komunistycznych i robotniczych, zorganizowanej z inicjatywy Komunistycznej Partii Francji i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Deklaracji Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego, przyjętej na naradzie w Warszawie w dniach 14-15
pogłębianiu jedności naszego narodu i jego woli działania na rzecz pokoju, umacniania państwa i jego siły gospodarczej.<br>Nawiązano szczególnie do podjętych w ostatnich miesiącach polskich inicjatyw pokojowych i ważnych międzynarodowych przedsięwzięć na rzecz odprężenia, w których aktywny udział ma Polska.<br>Wskazywano na szeroki międzynarodowy oddźwięk przedstawionej przez Edwarda Gierka z trybuny VIII Zjazdu Partii propozycji zwołania w Warszawie konferencji w sprawie odprężenia militarnego i rozbrojenia w Europie; paryskiej narady partii komunistycznych i robotniczych, zorganizowanej z inicjatywy Komunistycznej Partii Francji i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Deklaracji Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego, przyjętej na naradzie w Warszawie w dniach 14-15
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego