Typ tekstu: Książka
Tytuł: Wyjść z matni
Rok: 1994
i ufność oraz wyjście z osamotnienia.
Monika: Gdzie można to znaleźć?
Rozmowa szósta

Światło w tunelu Terapia odwykowa i wzajemna pomoc. Anonimowi Alkoholicy.
Klub drugim domem.
Wizja lepszego życia.
Ludzie od "pierwszego kontaktu".

Terapia odwykowa i wzajemna pomoc
Anka: Dopóki nie zaczęliśmy mówić o możliwościach powrotu do zdrowia, mogliśmy traktować trzeźwienie jako jeden proces, nie wyodrębniając jego różnych form.
Byłoby jednak trudno iść dalej bez zapoznania się z trzema ofertami pomocy, z jakich może skorzystać alkoholik.
Włodek: Pierwsza z nich to oczywiście leczenie odwykowe z prawdziwego zdarzenia, druga - ruch Anonimowych Alkoholików, wreszcie trzecia - kluby abstynenta.
Anka: Leczenie w poradniach i na
i ufność oraz wyjście z osamotnienia.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Monika: Gdzie można to znaleźć?&lt;/&gt; <br>&lt;tit&gt;Rozmowa szósta&lt;/&gt;<br><br>Światło w tunelu Terapia odwykowa i wzajemna pomoc. Anonimowi Alkoholicy.<br>Klub drugim domem.<br>Wizja lepszego życia.<br>Ludzie od "pierwszego kontaktu".<br><br>Terapia odwykowa i wzajemna pomoc <br>&lt;who3&gt;Anka: Dopóki nie zaczęliśmy mówić o możliwościach powrotu do zdrowia, mogliśmy traktować trzeźwienie jako jeden proces, nie wyodrębniając jego różnych form.<br>Byłoby jednak trudno iść dalej bez zapoznania się z trzema ofertami pomocy, z jakich może skorzystać alkoholik.&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Włodek: Pierwsza z nich to oczywiście leczenie odwykowe z prawdziwego zdarzenia, druga - ruch Anonimowych Alkoholików, wreszcie trzecia - kluby abstynenta.&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;Anka: Leczenie w poradniach i na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego