Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
rolę izby poselskiej, umniejszając tym samym pozycję "gminu szlacheckiego". Nie wszedł on jednak w życie, odrzucony na sejmie głosami posłów ziemskich. Król, choć nie popierał udziału średniej i drobnej szlachty w życiu politycznym, wysoko cenił wykształcenie i zatrudniał w swej kancelarii pochodzących z tej warstwy światłych urzędników. Oni też stanowili trzon, powołanej po raz pierwszy przez monarchę, stałej służby dyplomatycznej przy obcych dworach.

Próby wzmocnienia pozycji dynastii. Po śmierci Barbary Zapolyi Zygmunt pojął za żonę księżniczkę Bonę z mediolańskiego rodu Sforzów. Królowa - pochodząca z małego księstwa włoskiego o odmiennych zasadach ustrojowych - nie pojmowała w pełni charakteru państwa, w którym przyszło jej
rolę izby poselskiej, umniejszając tym samym pozycję "gminu szlacheckiego". Nie wszedł on jednak w życie, odrzucony na sejmie głosami posłów ziemskich. Król, choć nie popierał udziału średniej i drobnej szlachty w życiu politycznym, wysoko cenił wykształcenie i zatrudniał w swej kancelarii pochodzących z tej warstwy światłych urzędników. Oni też stanowili trzon, powołanej po raz pierwszy przez monarchę, stałej służby dyplomatycznej przy obcych dworach.<br><br>Próby wzmocnienia pozycji dynastii. Po śmierci Barbary Zapolyi Zygmunt pojął za żonę księżniczkę Bonę z mediolańskiego rodu Sforzów. Królowa - pochodząca z małego księstwa włoskiego o odmiennych zasadach ustrojowych - nie pojmowała w pełni charakteru państwa, w którym przyszło jej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego