Typ tekstu: Książka
Autor: Stanisław Dąbek
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
tzn. równoważności struktury muzycznej, na poziomie nadrzędnych struktur tekstowych mszy, czyli części. Inaczej mówiąc, każdą część cyklu mszalnego traktują ekwiwalentnie (w porządku formy) w stosunku do innej części. Maliszewski, Wallek-Walewski, Machl, a zwłaszcza Palester, Maciejewski i Penderecki postępują jednak inaczej.
W Requiem Palestra, Maciejewskiego i Pendereckiego (częściowo również Maliszewskiego) trzon formy całej kompozycji tworzy Sekwencja. Wybrane, wewnętrzne struktury Sekwencji (u Maliszewskiego ponadto werset Hostias) stały się, przez ich wyodrębnienie ekwiwalentne, równoważne do głównych części mszy; czyli ich ekwiwalencja z porządku wewnętrznego, występującego w ramach Sekwencji, została przeniesiona muzycznie do porządku nadrzędnego, istniejącego w ramach głównych, liturgicznych części kompozycji. W takiej
tzn. równoważności struktury muzycznej, na poziomie nadrzędnych struktur tekstowych mszy, czyli części. Inaczej mówiąc, każdą część cyklu mszalnego traktują ekwiwalentnie (w porządku formy) w stosunku do innej części. Maliszewski, Wallek-Walewski, Machl, a zwłaszcza Palester, Maciejewski i Penderecki postępują jednak inaczej.<br>W Requiem Palestra, Maciejewskiego i Pendereckiego (częściowo również Maliszewskiego) trzon formy całej kompozycji tworzy Sekwencja. Wybrane, wewnętrzne struktury Sekwencji (u Maliszewskiego ponadto werset Hostias) stały się, przez ich wyodrębnienie ekwiwalentne, równoważne do głównych części mszy; czyli ich ekwiwalencja z porządku wewnętrznego, występującego w ramach Sekwencji, została przeniesiona muzycznie do porządku nadrzędnego, istniejącego w ramach głównych, liturgicznych części kompozycji. W takiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego