Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
jest czymś nieodłącznym od gospodarki kapitalistycznej", aby go zapewnić, potrzebny jest czynnik zewnętrzny w postaci świadomej polityki interwencyjnej państwa.
Michał Kalecki jest powszechnie uznawany za jedną z czołowych postaci nurtu postkeynesowskiego. W ramach tego nurtu podstawowe treści jego teorii, określane często mianem Kaleckian economics, zajmują centralne miejsce, tworząc swego rodzaju trzon teoretyczny.
Zakres zainteresowań badawczych O. Langego jest bardzo szeroki. Obejmuje zagadnienia z dziedziny ekonomii, ekonometrii i cybernetyki. W swoich licznych pracach Lange rozwija metodę badawczą zapoczątkowaną przez szkołę lozańską. Równocześnie silnie akcentuje społeczny charakter ekonomii jako nauki, czyniąc przedmiotem jej rozważań społeczne prawa dotyczące produkcji i podziału dóbr.
W światowej
jest czymś nieodłącznym od gospodarki kapitalistycznej", aby go zapewnić, potrzebny jest czynnik zewnętrzny w postaci świadomej polityki interwencyjnej państwa.<br>Michał Kalecki jest powszechnie uznawany za jedną z czołowych postaci nurtu postkeynesowskiego. W ramach tego nurtu podstawowe treści jego teorii, określane często mianem Kaleckian economics, zajmują centralne miejsce, tworząc swego rodzaju trzon teoretyczny.<br>Zakres zainteresowań badawczych O. Langego jest bardzo szeroki. Obejmuje zagadnienia z dziedziny ekonomii, ekonometrii i cybernetyki. W swoich licznych pracach Lange rozwija metodę badawczą zapoczątkowaną przez szkołę lozańską. Równocześnie silnie akcentuje społeczny charakter ekonomii jako nauki, czyniąc przedmiotem jej rozważań społeczne prawa dotyczące produkcji i podziału dóbr.<br>W światowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego