Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
których wspomniano o działalności misyjnej Lebuina oraz nieznany skądinąd tekst, określony przez Martina Lintzla jako "zaginione źródło" lub Vita Lebuini I. W odróżnieniu od poprzedników, którzy zajmowali się głównie czasem powstania kompilacji, Lintzel zauważył słusznie, że "zaginione źródło" jest od samej kompilacji starsze i zasługuje na szczególną uwagę, zawiera bowiem trzon hagiograficznej tradycji i bezcenne informacje o ustroju plemiennym Sasów39. Wiarygodność tych informacji zależy od tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstał pierwszy zapis "zaginionego źródła". Odpowiedź na to ważne pytanie oprzeć się musi na analizie treści owego źródła przekazanego przez kompilatora.
Lebuin przybył na kontynent z Anglii w 770 r
których wspomniano o działalności misyjnej Lebuina oraz nieznany skądinąd tekst, określony przez Martina Lintzla jako "zaginione źródło" lub Vita Lebuini I. W odróżnieniu od poprzedników, którzy zajmowali się głównie czasem powstania kompilacji, Lintzel zauważył słusznie, że "zaginione źródło" jest od samej kompilacji starsze i zasługuje na szczególną uwagę, zawiera bowiem trzon hagiograficznej tradycji i bezcenne informacje o ustroju plemiennym Sasów39. Wiarygodność tych informacji zależy od tego, kiedy i w jakich okolicznościach powstał pierwszy zapis "zaginionego źródła". Odpowiedź na to ważne pytanie oprzeć się musi na analizie treści owego źródła przekazanego przez kompilatora.<br>Lebuin przybył na kontynent z Anglii w 770 r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego