Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych będzie odgrywała coraz większą rolę w ubezpieczeniach, że zwiększy się zakres ubezpieczeń kredytowych z udziałem skarbu państwa, że wykorzystamy ogromną siłę tego instrumentu. Dziś polscy eksporterzy są w gorszej sytuacji niż przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej - tam producenci niemal automatycznie mogą uzyskać kredyt na produkcję eksportową. I tu pojawia się nasz problem: ograniczenia związanie z możliwościami budżetu państwa. Gdybyśmy mogli udzielać kredytów eksportowych producentom, mielibyśmy szansę zwiększenia wymiany handlowej.

- Czy nie uciekamy od konkurencji z unijną gospodarką, mówiąc o konieczności odbudowania rynku rosyjskiego?

- Rynek rosyjski nie ma dziś takiego znaczenia jak przed piętnastoma laty. Nie możemy go jednak
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych będzie odgrywała coraz większą rolę w ubezpieczeniach, że zwiększy się zakres ubezpieczeń kredytowych z udziałem skarbu państwa, że wykorzystamy ogromną siłę tego instrumentu. Dziś polscy eksporterzy są w gorszej sytuacji niż przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej - tam producenci niemal automatycznie mogą uzyskać kredyt na produkcję eksportową. I tu pojawia się nasz problem: ograniczenia związanie z możliwościami budżetu państwa. Gdybyśmy mogli udzielać kredytów eksportowych producentom, mielibyśmy szansę zwiększenia wymiany handlowej.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who1&gt;- Czy nie uciekamy od konkurencji z unijną gospodarką, mówiąc o konieczności odbudowania rynku rosyjskiego?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who2&gt;- Rynek rosyjski nie ma dziś takiego znaczenia jak przed piętnastoma laty. Nie możemy go jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego