Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ok. 3t tlenu na dobę. Dodatkowo następuje spadek ogólnej toksyczności ścieków i przez to podwyższa się sprawność oczyszczalni biologicznej o kilka procent [2].
Ścieki technologiczne zmieszane ze ściekami bytowo-gospodarczymi poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, a następnie kierowane do cylindrycznego reaktora, zawierającego ruchome złoże biologiczne. Wypełnienie reaktora stanowią drobne elementy z tworzyw sztucznych, pokryte po stronie wewnętrznej błoną biologiczną grubości 12mm. Złoże utrzymywane jest w stanie zawieszonym dzięki napowietrzaniu zawartości reaktora dyfuzorami rurowymi. Wydajność kompresora dostarczającego sprężone powietrze regulowana jest w sposób płynny, w zależności od zadanej zawartości tlenu w reaktorze. Intensywne natlenianie wystarcza do utrzymania wypełnienia w ciągłym ruchu. Ponieważ dodatek
ok. 3t tlenu na dobę. Dodatkowo następuje spadek ogólnej toksyczności ścieków i przez to podwyższa się sprawność oczyszczalni biologicznej o kilka procent [2].<br>Ścieki technologiczne zmieszane ze ściekami bytowo-gospodarczymi poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, a następnie kierowane do cylindrycznego reaktora, zawierającego ruchome złoże biologiczne. Wypełnienie reaktora stanowią drobne elementy z tworzyw sztucznych, pokryte po stronie wewnętrznej błoną biologiczną grubości 12mm. Złoże utrzymywane jest w stanie zawieszonym dzięki napowietrzaniu zawartości reaktora dyfuzorami rurowymi. Wydajność kompresora dostarczającego sprężone powietrze regulowana jest w sposób płynny, w zależności od zadanej zawartości tlenu w reaktorze. Intensywne natlenianie wystarcza do utrzymania wypełnienia w ciągłym ruchu. Ponieważ dodatek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego