Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
i zawartością zawiesin 30g/m3.
Wielostopniową oczyszczalnię ścieków z mleczarni Suwalack w Billerbeck przedstawiono na rys.8.29. Do oczyszczalni dopływa 1440 m3/d ścieków, niosących ładunek zanieczyszczeń 900kg BZT5/d. Na początku ścieki przepływają przez napowietrzany zbiornik wyrównawczy. Pierwszy stopień oczyszczania biologicznego to dwa złoża biologiczne z wypełnieniem z tworzyw sztucznych o pojemności po 200 m3 i o powierzchni każdego złoża 28,6m2. Złoża pracują przy dużym obciążeniu hydraulicznym 2,62 m3/(m2h) i przy bardzo dużym obciążeniu ładunkiem 2,40kg BZT5/( m3d). Drugi stopień to komora osadu czynnego o poj. 1500 m3, co oznacza ok. jednej doby zatrzymania. Obciążenie
i zawartością zawiesin 30g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Wielostopniową oczyszczalnię ścieków z mleczarni Suwalack w Billerbeck przedstawiono na rys.8.29. Do oczyszczalni dopływa 1440 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d ścieków, niosących ładunek zanieczyszczeń 900kg BZT5/d. Na początku ścieki przepływają przez napowietrzany zbiornik wyrównawczy. Pierwszy stopień oczyszczania biologicznego to dwa złoża biologiczne z wypełnieniem z tworzyw sztucznych o pojemności po 200 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; i o powierzchni każdego złoża 28,6m2. Złoża pracują przy dużym obciążeniu hydraulicznym 2,62 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/(m2h) i przy bardzo dużym obciążeniu ładunkiem 2,40kg BZT5/( m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;d). Drugi stopień to komora osadu czynnego o poj. 1500 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, co oznacza ok. jednej doby zatrzymania. Obciążenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego