Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 2000
NASZA RODZINA
TWOJEJ RODZINIE
Genova
SYSTEM
MADE IN USA

Z KRANU WODA...
ZDROWIA NIE DODA
Wraz z rozwojem naszej cywilizacji coraz bardziej kurczą się zasoby czystej wody na naszej planecie. W ciągu ostatnich lulku dziesięaolea gwałtownie rośnie w wodzie pitnej ilość składników zdecydowanie niekorzystnych dla zdrowia człowieka. Toksyny z produkcji tworzyw sztucznych, metale cięźkie ze ścieków przemystowych, pestycydy i herbicydy z pól i łąk ściekające do ujęć wody pitnej są puszką Pandory, ktarej otwarcie moźe mieć katastrofalne następstwa.
Ministerstwo Ochrony Środowiska w Polsce twierdzi, iź wody I-szej klasy, ustawowo nadającej się do picia jest tylko 2,4%. Oznacza to, iż
NASZA RODZINA<br>TWOJEJ RODZINIE<br>Genova<br>SYSTEM<br>MADE IN USA<br><br>Z KRANU WODA...<br>ZDROWIA NIE DODA<br>Wraz z rozwojem naszej cywilizacji coraz bardziej kurczą się zasoby czystej wody na naszej planecie. W ciągu ostatnich lulku dziesięaolea gwałtownie rośnie w wodzie pitnej ilość składników zdecydowanie niekorzystnych dla zdrowia człowieka. Toksyny z produkcji tworzyw sztucznych, metale cięźkie ze ścieków przemystowych, pestycydy i herbicydy z pól i łąk ściekające do ujęć wody pitnej są puszką Pandory, ktarej otwarcie moźe mieć katastrofalne następstwa.<br>Ministerstwo Ochrony Środowiska w Polsce twierdzi, iź wody I-szej klasy, ustawowo nadającej się do picia jest tylko 2,4%. Oznacza to, iż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego