Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
dojrzewania w Związku klimaty sprzyjającego dyskusji podejmującej sprawy, o których od dawna na płaszczyźnie organizacji nie mówiono.
Co mogło spowodować tak radykalną zamianę nastrojów i oczekiwań? Rzecz jasna, że zasadniczy wpływ miało rozwiązanie w ciągu ostatniej kadencji pokaźnego pakietu postulatów materialnych Związku - kwestii emerytur, opieki zdrowotnej, ulg celnych, zaopatrzenia w tworzywa i środki warsztatowe powołanie Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej.
Równie doniosłe znaczenie - choć nikt tego wprost nie stwierdzał - miał poważny wzrost materialnej prosperity plastyków, rezultat ogólnego ożywienia gospodarczego naszego kraju. DO tego dodajmy zmiany dokonane w Statucie Związku. Tmiany, które niezależnie od prawdziwości deklarowanych przez poszczególne kategorie członków Związku intencji i
dojrzewania w Związku klimaty sprzyjającego dyskusji podejmującej sprawy, o których od dawna na płaszczyźnie organizacji nie mówiono.<br> Co mogło spowodować tak radykalną zamianę nastrojów i oczekiwań? Rzecz jasna, że zasadniczy wpływ miało rozwiązanie w ciągu ostatniej kadencji pokaźnego pakietu postulatów materialnych Związku - kwestii emerytur, opieki zdrowotnej, ulg celnych, zaopatrzenia w tworzywa i środki warsztatowe powołanie Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej.<br> Równie doniosłe znaczenie - choć nikt tego wprost nie stwierdzał - miał poważny wzrost materialnej prosperity plastyków, rezultat ogólnego ożywienia gospodarczego naszego kraju. DO tego dodajmy zmiany dokonane w Statucie Związku. Tmiany, które niezależnie od prawdziwości deklarowanych przez poszczególne kategorie członków Związku intencji i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego