Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Szczeciński
Nr: 22/03
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2002
w Urzędzie Gminy, opisuje inwestycję, która odpowiada najnowszym zachodnim wymogom dotyczącym wysypisk śmieci. Przewiduje kilku dużych przetwórni odpadków obsługujących większe tereny. Ta, która powstanie w Leszczynie, obsługiwałaby obszar od Gryfic przez Kołobrzeg aż do Białogardu. 76 procent zbieranych odpadów byłoby przerabianych na kompost (resztki organiczne), sprzedawanych do zakładów włókien sztucznych (tworzywa) i przerabianych na elementy betonowe (odpady nieorganiczne). Pozostała reszta śmieciowa ma być "kokonowana" i gromadzona na powierzchni 5 hektarów. Jeśli wybudowano by w przyszłości ekologiczną spalarnię, utylizowane byłoby 2/3 składowanych śmieci. Postawione przez gminę warunki zabudowy narzucają inwestorowi obowiązek wybudowania oczyszczalni ścieków. A uciążliwości (odór, hałas, pyły) nie mogą
w Urzędzie Gminy, opisuje inwestycję, która odpowiada najnowszym zachodnim wymogom dotyczącym wysypisk śmieci. Przewiduje kilku dużych przetwórni odpadków obsługujących większe tereny. Ta, która powstanie w Leszczynie, obsługiwałaby obszar od Gryfic przez Kołobrzeg aż do Białogardu. 76 procent zbieranych odpadów byłoby przerabianych na kompost (resztki organiczne), sprzedawanych do zakładów włókien sztucznych (tworzywa) i przerabianych na elementy betonowe (odpady nieorganiczne). Pozostała reszta śmieciowa ma być <q>"kokonowana"</> i gromadzona na powierzchni 5 hektarów. Jeśli wybudowano by w przyszłości ekologiczną spalarnię, utylizowane byłoby 2/3 składowanych śmieci. Postawione przez gminę warunki zabudowy narzucają inwestorowi obowiązek wybudowania oczyszczalni ścieków. A uciążliwości (odór, hałas, pyły) nie mogą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego