Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
się po późnopaleozoicznych kryzysach ekologicznych.


Wczesny paleozoik był erą gąbek. W epokach lodowych karbonu ich znaczenie
zmalało, ale w permie i triasie archaiczne gąbki wapienne Sphinctozoa o aragonitowym szkielecie znów stały się istotnym składnikiem konstrukcji rafowych. W trakcie mezozoiku zostały zastąpione przez całkiem inne osiadłe zwierzęta jako główne źródło wapiennego tworzywa raf - przez jamochłony.

Pochodzenie jamochłonów

Przywykło się uważać, że jamochłony zajmują następny ponad gąbkami szczebel w drabinie jestestw i że są pierwotnie osiadłe.
Stosunki filogenetyczne pomiędzy tymi dwoma typami z pewnością nie polegają jednak na pochodzeniu jamochłonów od jakichś pradawnych gąbek. Zbyt odmienny jest pierwotny dla każdej z grup przebieg
się po późnopaleozoicznych kryzysach ekologicznych.<br>&lt;page nr=145&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>Wczesny paleozoik był erą gąbek. W epokach lodowych karbonu ich znaczenie <br>zmalało, ale w permie i triasie archaiczne gąbki wapienne Sphinctozoa o aragonitowym szkielecie znów stały się istotnym składnikiem konstrukcji rafowych. W trakcie mezozoiku zostały zastąpione przez całkiem inne osiadłe zwierzęta jako główne źródło wapiennego tworzywa raf - przez jamochłony.<br><br>&lt;tit&gt;Pochodzenie jamochłonów&lt;/&gt;<br><br>Przywykło się uważać, że jamochłony zajmują następny ponad gąbkami szczebel w drabinie jestestw i że są pierwotnie osiadłe.<br>Stosunki filogenetyczne pomiędzy tymi dwoma typami z pewnością nie polegają jednak na pochodzeniu jamochłonów od jakichś pradawnych gąbek. Zbyt odmienny jest pierwotny dla każdej z grup przebieg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego